Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn! Nếu bạn có nhận xét, phản hồi hoặc tại sao không, thậm chí là khiếu nại (chúng tôi thách bạn!), hãy gửi chúng theo cách của chúng tôi và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

gửi email cho chúng tôi

support@borderhub.ai

Tìm chúng tôi
TỰ HÀO từ nước ngoài! đã đến Canada Vancouver BC
viVI