Servis Sağlayıcı Hizmet Şartları

 1. giriiş

 

Bu Hizmet Şartları ("Hizmet Şartları"), New Emigrant Inc. d/b/a Border Hub ("BorderHub", "biz" veya "bize") ile Hizmet Sağlayıcıları ("siz" veya "Hizmet Sağlayıcı") arasındaki ilişkiyi düzenler. ) yeni göçmenlerle ilgili bilgi almak ve göçmenlik danışmanlarına, avukatlara ve diğer hizmet sağlayıcılara yönlendirme yapmak isteyen platform kullanıcılarına ("Müşteriler") hizmet sunmak için platformumuzu kullananlar ("Bağlı Kuruluş Hizmetleri"). Web sitemizi kullanarak veya web sitemize erişerek veya hizmetlerimizden herhangi birini (birlikte "Platformumuz") kullanarak bu Hizmet Şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz. 

Platform aracılığıyla herhangi bir Müşterininki de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgiyi göndermeniz, koşulları bu Hizmet Şartlarına referans olarak dahil edilen BorderHub'ın Gizlilik Politikasına tabidir.

Değişiklikler için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Platformu kullanmaya veya Platforma erişmeye devam etmeniz, bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

 1. Siteye ve Hizmetlere Erişim ve Kullanım

2.1. Hizmet Sağlayın Kayıt ve Gereksinimler.

Hizmet Sağlayıcıların Platforma erişimlerine izin verilmeden önce BorderHub ile bir tarama ve görüşme sürecinden geçmesi gerekir. BorderHub, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Hizmet Sağlayıcının başvurusunu kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, bu işlem sırasında veya sonrasında BorderHub'a herhangi bir gerçek dışı, yanlış veya yanıltıcı bilgi sunmayacağını kabul eder.

 

Platformu kullanmak için bir hesap (bir “Hesap”) oluşturduğunuzda. bize sağladığınız bilgilerin her zaman doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve garanti edersiniz. Yanlış, eksik veya eski bilgiler Hesabınızın derhal feshedilmesine neden olabilir. Hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini ve güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabı yalnızca hesap sahibinin ve onun yetkili kullanıcılarının kullanmasına izin verileceğini kabul edersiniz ve Hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm faaliyet veya eylemlerin yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve herhangi bir ihlalin farkına varır varmaz BorderHub'u derhal bilgilendirmeniz gerektiğini kabul edersiniz. Hesabınızın güvenliği veya yetkisiz kullanımı.

2.2. Size Lisans Verilmesi.

Bu Hizmet Şartlarının hükümlerine tam olarak uymanıza bağlı olarak, Platformu yalnızca BorderHub tarafından izin verilen ve amaçlanan şekilde kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans verilir. Bu Hizmet Şartlarında açıkça verilmeyen tüm haklar BorderHub'a aittir. Hizmet Sağlayıcı, Platformu yalnızca BorderHub tarafından zaman zaman belirlenen tüm kurallara ve politikalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. Platforma erişimin, Platformun herhangi bir bölümünün veya Platform aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir materyalin BorderHub'ın açık, yazılı izni olmadan yeniden satışı veya dağıtımı kesinlikle yasaktır.

2.3. Geribildirim ve Gönderimler.

Talep üzerine veya kendi isteğiniz üzerine BorderHub'a çevrimiçi, e-posta veya sosyal medya yoluyla belirli gönderimler, geri bildirimler, fikirler, yaratıcı varlıklar, hizmet incelemeleri, öneriler, teklifler, planlar veya diğer materyalleri sağlamanız durumunda medya yoluyla, posta yoluyla veya başka bir şekilde (topluca, "Gönderimler"), BorderHub'un söz konusu Gönderimin tek münhasır sahibi olacağını ve BorderHub'un herhangi bir zamanda kısıtlama olmaksızın düzenleyebileceğini, kopyalayabileceğini, yayınlayabileceğini, dağıtabileceğini, Gönderdiğiniz herhangi bir Gönderimi tercüme etmek ve herhangi bir ortamda başka şekilde kullanmak. Ayrıca bu tür Gönderimlerle ilgili tüm manevi haklardan feragat etmeyi de kabul edersiniz.

 1. Ödeme şartları

 

3.1. Platform ve İşlem Ücretleri

 

BorderHub, Platformun kullanımına ilişkin doğrudan platform ücretleri (“Platform Ücretleri”) talep edebilir ve ödeme yapılmaması halinde Platformun hizmet veya özelliklerine erişimi kısıtlayabilir. Hizmet Sağlayıcıların, hesap kaydı öncesinde BorderHub ile bir gelir paylaşımı sözleşmesi imzalamaları gerekebilir ve bu sözleşmelerin belirli ödeme koşulları olabilir (Platform Ücretleri ile birlikte, "İşlem Ücretleri"). Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, tüm İşlem Ücretlerinin ödenmesi işlem anında derhal yapılacaktır. Hesabınızı geçerli fatura döneminin bitiminden önce feshetmeniz durumunda, geçerli Platform Ücretleri, söz konusu faturalandırma döngüsünün ödenmemiş her ayı için eşit olarak dağıtılmış olarak iade edilecektir.

3.2. Platform ve İşlem Ücretlerinin Ödenmesi.

İşlem Ücretlerinin geçerli olduğu herhangi bir hizmeti veya hesabı satın almadan önce BorderHub'a geçerli, güncel kredi kartı veya diğer ödeme bilgilerini sağlamanız gerekecektir. Vadesi ve ödenebilir hale geldikçe tahakkuk eden tüm İşlem Ücretlerini kredi kartınızdan veya diğer ödeme yöntemlerinizden tahsil etmesi için BorderHub'a yetki verirsiniz. Ödeme bilgilerinin güncel tutulmasından siz sorumlusunuz. Ödeme bilgilerinizin yanlış olması veya artık geçerli olmaması nedeniyle BorderHub'un vadesi geldiğinde sizden herhangi bir İşlem Ücreti tahsil edememesi veya BorderHub'un ödemenizi vadesi geldiğinde almaması halinde, BorderHub'un bu İşlem Ücretleri ile ilişkili herhangi bir hizmeti sağlama yükümlülüğü olmayacaktır ve BorderHub, Hesabınızı sonlandırma ve Platforma tüm erişimi iptal etme yetkisine sahip olacaktır. Hesabınızın hiçbir şekilde feshedilmesi veya iptal edilmesi, sizin adınıza tamamlanan herhangi bir hizmet için size geri ödeme hakkı vermez ve burada BorderHub'u, İşlem Ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Platforma erişiminizin feshedilmesinden kaynaklanan her türlü zarar veya kayıptan muaf tutuyorsunuz. .

 1. Hizmet Sağlayıcının Beyanları ve Taahhütleri

 

4.1. Hizmet Sağlayıcının Temsilcilikleri

 

Hizmet Sağlayıcı, BorderHub'a, Bağlı Kuruluş Hizmetlerini gerçekleştirmek için gereken yeterliliğe, beceriye, akreditasyona ve profesyonel lisans statüsüne sahip olduğunu beyan eder.

 

 

4.2 Hizmet Sağlayıcının Sözleşmeleri

 

Hizmet Sağlayıcı şunları yapacağını taahhüt eder:

 1. Bağlı Kuruluş Hizmetlerini her zaman yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kurallara ve makul endüstri standartlarına uygun olarak gerçekleştireceksiniz;
 2. Hizmet Sağlayıcının profesyonel kapsamı veya yeteneği dışında herhangi bir Bağlı Kuruluş Hizmeti gerçekleştirmeyecek;
 3. Tüm potansiyel ve mevcut Müşterilerle, çalışanlarla ve BorderHub ile iş yapan diğer kişilerle nazik ve profesyonel bir şekilde ilgilenirken en yüksek profesyonellik standartlarını sürdürmek; 
 4. Hizmet Sağlayıcının herhangi bir disiplin soruşturmasına veya Hizmet Sağlayıcının Bağlılık Hizmetlerini yerine getirme becerisini veya geçerli lisans durumunu etkileyen başka bir olaya tabi olması durumunda BorderHub'u derhal bilgilendirmek;
 5. Platformu şu amaçlarla kullanmayacaksınız: (i) herhangi bir yasa dışı amaç için; (ii) başkalarını yasa dışı eylemleri gerçekleştirmeye veya bunlara katılmaya teşvik etmek; (iii) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemesini, kuralını, yasasını veya yerel yönetmeliğini ihlal etmek; (iv) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (v) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (vi) Platformun veya ilgili herhangi bir web sitesinin işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer türde kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek; (vii) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya takip etmek; (viii) spam, kimlik avı, pharm, bahane, örümcek, tarama veya kazıma; (ix) herhangi bir müstehcen veya ahlak dışı amaç için; (x) herhangi bir solucanı veya virüsü veya yıkıcı nitelikteki herhangi bir kodu iletmek; (xi) herhangi bir Platformun kaynak kodunu çözmek, kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik yapmak veya başka bir şekilde keşfetmek; veya (xii) Platformun veya ilgili herhangi bir web sitesinin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları aşmak; Ve
 6. Yanlışlıkla BorderHub ile herhangi bir sponsorluk veya ilişki ima etmeyecektir.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Platform kullanıcıları tarafından oluşturulan içerik haricinde, Sitenin parçası olan veya Hizmetler aracılığıyla erişilebilen metin, görsel, video, illüstrasyon, tasarım, simge, fotoğraf, yazılım, program ve yazılı ve diğer materyaller de dahil olmak üzere tüm materyaller (topluca) , “BorderHub İçeriği”), BorderHub'un veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Bu Hizmet Şartları yoluyla veya başka bir şekilde size herhangi bir BorderHub İçeriğine ilişkin hiçbir hak, unvan veya menfaat aktarılmaz. Aşağıdakilerden herhangi birini kısmen veya tamamen çoğaltamaz (bu Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmediği sürece), yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, görüntüleyemez, değiştiremez, türev çalışmalar oluşturamaz, satamaz veya herhangi bir şekilde satışına katılamaz veya bunlardan yararlanamazsınız. BorderHub İçeriği. BorderHub Logosu da dahil olmak üzere Site ve ilgili tüm yazılımların telif hakkı New Migrant Inc.'e aittir.

 1. 6. Hizmetlerin Tanımı; Devlet Kurumlarıyla Bağlantısı Yok

BorderHub, Kanada Göçmenlik Mültecileri ve Vatandaşlığı (“IRCC”) veya herhangi bir Kanada devlet kurumuna bağlı değildir veya bunlar tarafından desteklenmemektedir.

Platform aracılığıyla sağlanan tüm bilgilerin kesinlikle yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve hiçbir şekilde vatandaşlık veya göçmenlik bilgileri veya tavsiyesi anlamına gelmediğini ve BorderHub'ın bu bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği veya uygunluğuna ilişkin herhangi bir beyan veya garantiyi açıkça reddettiğini kabul ve beyan edersiniz. herhangi bir amaç için.

BORDERHUB BİR HUKUK FİRMASI VEYA LİSANSLI HİZMET SAĞLAYICI DEĞİLDİR VE LİSANSLI BİR TEMSİLCİ TAVSİYESİNİN YERİNE DEĞİLDİR VE HİZMETLERİ HERHANGİ BİR TÜR MESLEKİ VEYA YASAL TAVSİYE İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.

 1. 7. Fesih

 

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak taraflar arasındaki sözleşme ilişkisini (“Platform İlişkisi”) sonlandırabilir.  
 
 BorderHub, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve makul bir şekilde hareket ederek bu Hizmet Şartlarının herhangi bir şartını ihlal ettiğinizi düşünmesi halinde Platform İlişkisini istediği zaman sonlandırabilir. Platform İlişkisinin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda BorderHub, Platforma erişiminizi derhal iptal edebilir ve ödenmemiş tüm İşlem Ücretleri derhal muaccel hale gelecek ve ödenecektir.

 1. 8. Atlatmama

Platform İlişkisinin süresi boyunca ve herhangi bir nedenle feshedilmesini takip eden bir (1) yıllık süre boyunca, herhangi bir Müşteri ile herhangi bir işleme girmek için BorderHub'ı doğrudan veya dolaylı olarak atlatmaya, engellemeye veya bypass etmeye çalışmamayı kabul edersiniz. , veya başka bir şekilde bu Hizmet Şartlarının veya taraflar arasındaki herhangi bir yardımcı anlaşmanın kapsamına girecek diğer birey, şirket, ortaklık veya diğer kuruluş.

 1. 9. Beta Hizmetleri

BorderHub, zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve uygun gördüğü kapasitede, Platformun herhangi bir bölümünün beta sürümlerini kullanımınıza sunabilir. Bu tür beta hizmetlerini kullanmanızın tamamen sizin takdirinizde olduğunu ve tüm beta hizmetlerinin üretim amaçlı değil, değerlendirme amaçlı olduğunu, desteklenmediğini ve size sunulacak ek şartlara tabi olabileceğini kabul ve beyan edersiniz. bu tür bir kullanımdan önce. Ayrıca, bu Hizmet Şartları kapsamında belirtilen tüm yükümlülüklerinizin ve diğer tüm kısıtlamaların ve hakların saklı tutulmasının, söz konusu beta hizmetlerin Platformda resmi olarak benimsenmesinden önce bunları kullanımınız için de eşit şekilde geçerli olacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

BorderHub'ı serbest bırakıyorsunuz. Bir beta hizmetinin herhangi bir şekilde kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü zarar veya hasardan.

 

 

 1. Gizlilik
 1. Tanım

 

Bu Bölüm 10'un amaçları doğrultusunda, "Kesin bilgi", bu tür bilgileri açıklayan tarafın işine, Müşterilerine, müşterilerine, tedarikçilerine, teknolojisine, personeline, pazarlamasına, finansına, metodolojilerine, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin (sözlü, yazılı veya elektronik biçimde) tüm bilgiler anlamına gelir ("İfşa Eden Taraf”) ve şunları içerir: diğerlerinin yanı sıraMüşterilerden alınan kişisel bilgiler, üçüncü taraflardan alınan gizli bilgiler, teknik bilgi, fikri mülkiyet, tasarımlar ve formüller, ancak (i) bu tür Gizli Bilgileri alan tarafın ("Alıcı") yasal olarak elinde bulunan herhangi bir bilgiyi kapsamaz. ) İfşa Eden Taraftan almadan önce; (ii) İfşa Eden Tarafın veya başka herhangi bir tarafın haklarını ihlal etmeden Alıcıya üçüncü bir tarafça iyi niyetle sağlanan bilgiler; (iii) Alıcının ve/veya onun adına herhangi birinin hatası olmaksızın genel olarak kamunun erişimine açık veya kamunun erişimine açık olan; (iv) Alıcı tarafından Gizli Bilgiler kullanılmadan geliştirilmişse; veya (v) Alıcının, ifşa edilmeden önce İfşa Eden Tarafa söz konusu gerekliliği derhal yazılı olarak bildirmesi koşuluyla (yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde), zorunlu kanun gereğince Alıcı tarafından ifşa edilmesi gerekiyorsa.

 

10.2. Gizlilik

 

Tarafların her biri, Platform İlişkisi süresince ve Platform İlişkisinin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra tüm Gizli Bilgilere her zaman en sıkı şekilde güveneceğini ve güveneceğini ve Gizli Bilgilerin izinsiz ifşa edilmesine karşı gerekli veya ihtiyatlı tüm önlemleri alacağını taahhüt eder. Bilgi. Taraflardan hiçbiri, Gizli Bilgilerden herhangi birini üçüncü bir tarafa doğrudan veya dolaylı olarak açıklamayacak, erişime izin vermeyecek, iletmeyecek veya devretmeyecek veya Gizli Bilgilerin herhangi birini, aşağıda belirtilenlerden daha az sıkı olmayan gizlilik yükümlülüklerine bağlı olan çalışanları ve danışmanları dışında kopyalamayacak veya çoğaltmayacaktır. Burada yer alan kişiler, burada belirtilen yükümlülüklerden haberdar edilmiştir.

 

10.3. Veri işleme.

 

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Hizmet Sağlayıcı, Platform kullanımı ve Ortaklık Hizmetlerinin performansı aracılığıyla kişisel Gizli Bilgilerin işlenmesiyle ilgili olarak Müşterilerden yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm izinleri (gerekli olduğu ölçüde) alacaktır (şayet gerekliyse). bu tür Ortaklık Hizmetleri, bu tür bilgilerin Platform aracılığıyla gönderilmesini veya alınmasını içerir). Ancak, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirli veri koruma veya aktarım mevzuatı, kuralları veya direktiflerine ilişkin yazılı talimat verilmediği sürece, taraflar BorderHub'ın yalnızca Kanada veri gizliliği standartlarına uymaktan sorumlu olacağını kabul eder.

 

10.4. Güvenlik

 

BorderHub tüm Gizli Bilgileri korumak için ticari olarak makul araçları kullanmaya çabalarken, Hizmet Sağlayıcı hiçbir elektronik depolama yönteminin 100% güvenli olmadığını ve dolayısıyla BorderHub'un Platformun mutlak güvenliği konusunda hiçbir garanti vermediğini kabul ve beyan eder.

 

10.5. Bilgi Saklama

 

BorderHub, Hesabınız altında saklanan herhangi bir bilginin herhangi bir süreyle saklanacağına dair hiçbir garanti vermez ve bu tür bilgileri herhangi bir zamanda silme hakkını saklı tutar. Bu tür bilgilerin yeterli yedeğini almanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

 1. Garantinin Reddi

Platform, BorderHub tarafından "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. BorderHub, Platform, performansı veya Platform aracılığıyla sunulan bilgi, içerik veya materyallerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. BorderHub, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ticarete elverişlilik, ihlal etmeme ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddeder. 
 
 Yukarıdakileri sınırlamaksızın BorderHub şunları garanti etmez, beyan etmez veya garanti etmez:

 1. Platformu kullanımınızın kesintisiz, zamanında, güvenli, virüssüz, zararsız veya hatasız olacağını; 

 

 1. Platformu kullanımınızdan veya BorderHub ile etkileşiminizden kaynaklanacak herhangi bir sonuç veya fayda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir belirli düzeydeki müşteri yönlendirmesi, gelir veya kârlılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir belirli iş sonucu;
   
 2. Platform kapsamında sağlanan bilgilerin doğru veya güvenilir olacağını; veya

 

 1. Platformun dayandığı bilgiler güncel veya güncel olacaktır.

BorderHub'un zaman zaman Platformun çalışmasını bildirimde bulunmaksızın süresiz olarak kaldırabileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Hizmetin bu şekilde askıya alınmasından kaynaklanan hiçbir zarardan BorderHub'un sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Platformu kullanımınızın veya kullanamamanızın riskinin yalnızca sizin ve müşterilerinizin sorumluluğunda olduğunu açıkça kabul edersiniz.

 1. Üçüncü Taraf Web Siteleri

BorderHub üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. BorderHub, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir ve bu web sitelerindeki içerik veya materyallerin doğruluğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesine giden bağlantıyı takip etmeye karar verirseniz, bunun riski tamamen size aittir. BorderHub, malların, hizmetlerin, kaynakların, içeriğin satın alınması veya kullanılmasıyla veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesiyle bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerle ilgili hiçbir zarar veya zarardan sorumlu değildir. Lütfen bu tür üçüncü tarafların politikalarını ve uygulamalarını dikkatlice inceleyin ve herhangi bir işleme başlamadan önce bunları tamamen anladığınızdan emin olun. Üçüncü taraf ürünlerine ilişkin şikayetler, iddialar, endişeler veya sorular ilgili üçüncü tarafa yönlendirilmelidir.

 1. 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR KOŞUL ALTINDA VE HİÇBİR YASAL VEYA Adil TEORİ ALTINDA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BORDERHUB, BAĞLI KURULUŞLARI VE ONLARIN İLGİLİ ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI VE TEMSİLCİLERİ SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR KİŞİ, KÂR KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE PLATFORMUN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYIPLAR VEYA ZARARLARDAN DOLAYI BORDERHUB, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA ONLARIN İLGİLİ ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI VE TEMSİLCİLERİ BU TÜR KAYIP VEYA ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VEYA BİLİNMESİ GEREKLİ OLSA BİLE, VERİLERİN, SONUÇLARIN DOĞRULUĞUNUN VEYA BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA ARIZALARININ KORUNMASI. BORDERHUB HİÇBİR DURUMDA, TALEbin ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİNDE PLATFORMU KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK ÖDENEN İŞLEM ÜCRETLERİNİ Aşan HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BAZI YARGI ALANLARI, ZIMNİ GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA VEYA BELİRLİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ. BU YASALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ, İSTİSNA VEYA SINIRLAMALARIN BAZISI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK HAKLARINIZ OLABİLİR.

HİÇBİR KOŞUL ALTINDA VE HİÇBİR YASAL VEYA Adil TEORİ ALTINDA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLSUN, BORDERHUB HERHANGİ BİR İLİŞKİLİ HİZMET SAĞLAYICI, BAĞLI KURULUŞ VEYA HİSSEDARLARI TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 1. 14. Tazminat

 

BorderHub'ı, bağlı kuruluşlarını ve bunların ilgili yöneticilerini, memurlarını ve çalışanlarını, bu Hizmet Şartlarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla bağlantılı her türlü iddia, zarar, maliyet ve masrafa karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. Müşteri adına herhangi bir Bağlı Kuruluş Hizmetinin ihmalkar performansı, Platformu uygunsuz kullanımınız veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeniz veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz. BorderHub, masrafları kendisine ait olmak üzere bu tür herhangi bir iddianın savunmasına katılma hakkına sahip olacaktır. BorderHub'un yazılı izni olmadan, BorderHub'a mali veya başka türlü sorumluluk getiren veya ona herhangi bir yükümlülük getiren herhangi bir iddiayı çözemez veya müzakere edemezsiniz. 

 

 

 

 1. 15. Uyuşmazlık Çözümü

Doğrudan hesap yöneticinizle iletişime geçerek veya support@BorderHub.ai adresine e-posta göndererek endişelerinizin hızlı bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Taraflar arasında burada belirtilen konuyla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, taraflar bu anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmek için iyi niyetle çaba göstermeyi kabul ederler.

Anlaşmazlık yukarıda belirtilen şekilde çözülemezse, taraflardan herhangi biri anlaşmazlığı Vancouver Uluslararası Ticari Tahkim Merkezinin ("VanIAC") Uluslararası Ticari Tahkim Usul Kuralları uyarınca tahkime götürebilir. Taraflar, bu Hizmet Şartlarının konusuyla ilgili tüm iddialarla ilgili olarak atama makamının VanIAC olacağını ve bu tür herhangi bir işlemin VanIAC tarafından kendi kurallarına uygun olarak yönetileceğini kabul eder. 

Taraflar, her bir tarafın, tahkim de dahil olmak üzere herhangi bir toplu veya temsili davada davacı veya grup üyesi olarak değil, yalnızca bireysel sıfatla diğerine karşı talepte bulunabileceğini kabul eder. 

 1. 16. Çeşitli Şartlar

16.1. Elektronik İletişim Onayı. BorderHub'tan elektronik olarak iletişim almayı kabul ediyorsunuz ve BorderHub'un size elektronik olarak, e-posta yoluyla veya Platform aracılığıyla sağladığı tüm anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin veya anlaşmaların yazılı olması yönündeki tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul ediyorsunuz. .

16.2. Atama. BorderHub'un önceden yazılı izni olmadan bu Hizmet Şartları kapsamındaki haklarınızı devredemezsiniz ve bunu yapmaya yönelik herhangi bir girişiminiz geçersiz ve geçersiz olacaktır.

16.3. Feragat. Bu Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat edilmesi, başka herhangi bir veya sonraki ihlalden feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya yorumlanmayacaktır.

16.4. Bölünebilirlik. Bu Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geri kalan hükümler, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir şekilde bozulmadan veya geçersiz kılınmadan tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve uygulanamayan kısım, bu Hizmet Şartlarından ayrılmış sayılacaktır ve bu tür bir tespit, kalan diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

16.5. Geçerli Kanun. Bu Hizmet Şartları ve size herhangi bir Hizmeti sağladığımız her türlü ayrı sözleşme, Britanya Kolumbiyası, Kanada yasalarına göre yönetilecek ve bunlara göre yorumlanacaktır.

16.6. Hayatta kalma. Tarafların bu Hizmet Şartları kapsamında geçerli herhangi bir fesih tarihinden önce maruz kaldığı yükümlülük ve yükümlülükler, Platform İlişkisinin her türlü amaç için feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

16.7. Tüm anlaşma. Burada atıfta bulunulan ve buraya dahil edilen tüm anlaşmalar da dahil olmak üzere bu Hizmet Şartları, sizinle BorderHub arasındaki anlaşmanın ve anlaşmanın tamamını ortaya koyar ve taraflar arasındaki diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşmaların veya mutabakatların (önceki sürümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yerine geçer. bu Hizmet Şartları).

 1. 17. Mücbir Sebep

 

Tarafların hiçbiri, doğal afetler, savaş, terörizm, toplumsal huzursuzluk, iş anlaşmazlıkları, doğal afetler veya diğer herhangi bir kuvvet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi makul kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı bu Hizmet Şartları kapsamındaki performansta herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep olayının, söz konusu tarafın, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi üzerindeki etkilerini azaltmak için makul çabayı göstermesi koşuluyla.

 

 1. 18. Bildirimler

 

Bu Hizmet Şartları'nın gerektirdiği veya izin verdiği tüm bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olacak ve kayıt işlemi sırasında sağlanan veya taraflardan herhangi biri tarafından zaman zaman güncellenen adreslere taraflara şahsen veya e-posta yoluyla teslim edildiğinde verilmiş sayılacaktır.

 

 1. 19. Tarafların İlişkileri

 

Bu Hizmet Şartlarındaki hiçbir şey, BorderHub ile Hizmet Sağlayıcıları arasında bir ortaklık, ortak girişim, temsilcilik veya istihdam ilişkisi oluşturduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Hizmet Sağlayıcılar bağımsız yüklenicilerdir ve BorderHub'ın çalışanları, acenteleri veya temsilcileri değildir. Hizmet Sağlayıcının BorderHub'ı hiçbir şekilde bağlama yetkisi yoktur.

 

BorderHub platformunu kullanarak veya bu platforma erişerek bu Hizmet Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız BorderHub platformunu kullanmamalı veya bu platforma erişmemelisiniz.

tr_TRTR